SNEII IX Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2019

20-22 marca 2019

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
SNEiI

Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy
Poprzednie sympozja odbywały się pod patronatem:

Patronat Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
SNEiI 2017

Patronat Jego Magnificencji Rektora Politechniki Lubelskiej

SNEiI

Patronat Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

SNEiI


Patronat Prezydenta Miasta Lublin

SNEiI 2017
Patronat honorowy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
SNEiI
        2017