SNEII IX Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2019

20-22 marca 2019

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
SNEiI


Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Program sympozjum

 

20 marca 2019 – Studencka sesja naukowa

10.15 - 12.00
 I sesja studencka sala E211 – prezentacja referatów

K. Baran – Chairman

1. D. Kostyła „Stanowisko laboratoryjne do badań zjawiska ulotu w elektroenergetycznych liniach napowietrznych”
2. A. Waryszak, K. Pastuszak „Model funkcjonalny automatycznego dozownika do mieszania materiałów sypkich dwuskładnikowych”
3. D. Kuraszewicz „Model laboratoryjny do badania układów wykonawczych modułu komfortu pojazdu”
4. K. Malek, P. Kubić „Model zautomatyzowanej linii transportowo-sortującej”
5. D. Wachek, K. Uciński „Projekt konstrukcji układu pozycjonowania systemu video w dronie cywilnym”
6. K. Uciński, D. Wachek „Projekt układu video i przesyłu danych dla drona cywilnego”
7. P. Siwiec „Projekt układu zarządzania energią elektryczną na pokładzie pojazdu"

12.15 - 14.00
Otwarcie obrad sesji studenckich (aula E201)
Sesja otwarta pod patronatem JM Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiego Oddziału SEP
- wystąpienia przedstawicieli Władz Rektorskich i Władz Dziekańskich
- prelekcje zaproszonych gości:
        dr inż. B. Guzowski - "Energy harvesting - przegląd nowych rozwiązań"
        dr inż. Ł. Ruta - "Krótkofalarstwo - pasja, technika, pomoc"
        R. Cencora - "Zbuduj swój startup z Samsung Inkubator"

14.15 - 16.00
II sesja studencka sala E212 – prezentacja referatów

D. Zarzeczny – Chairman

1. W. Olech „Oprogramowanie do sterowania wieloosiową platformą mobilną"
2. M. Goździuk „Model i symulacje przyrządu generującego pole elektromagnetyczne w pomiarach monitorujących funkcje życiowe komórek hodowlanych”
3. A. Seroczyńska „Projekt prostego spektofotometru” 
4. B. Skorek „Architektura nieintruzyjnego systemu zapobiegającego oszustwom i wspomagaczom w istniejącej aplikacji serwerowej w systemie ufającemu klientowi”
5. A. Ziętek „Model czujnika pracy serca opartego na foliowym przetworniku piezoelektrycznym”
6. M. Joński „Rozwój francuskiej broni palnej”
7. M. Wójcik „Ploter rysujący oparty na konstrukcji drukarki 3D”

16.15 - 18.00
III sesja studencka sala E212 – prezentacja referatów

K. Czarnacka – Chairman

1. A.  Adamiak - "Ochrona systemów keyless"
2. T.  Przerywacz - "Elektroniczny wyświetlacz z autonomicznym zasilaniem"
3. K. Nowak „Metody lean management i lean manufacturing w komputerowym wspomaganiu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie”
4. D. Pruś „Perspektywa rozwoju dla rynku samochodów elektrycznych w Polsce"
5. K. Buczek „Komputerowe wspomaganie zarządzania systemem produkcyjnym w przedsiębiorstwie”
6. D. Kapuściński, A. Korkosz, N. Okoński, P. Borkusewicz, J. Oziemczuk „Rozwiązania konstrukcyjne narzędzi robota rolniczego do uprawy roślin”
7. K. Buiłek, K. Kruszka „Projektowanie instalacji OZE dla gospodarstwa rolnego wspomagane profesjonalnym i ogólnodostępnym oprogramowaniem”
8. O. Popova „Batch reports generation system. Data integration and visualization using SQL Server services”
9. A. Kravchenko „Signpost Travel project. Integration with SalesForce via standard and custom API”

18.00
Wręczenie nagród za najciekawsze prezentacje21 marca 2019 – Pokazy projektów studenckich

10:00 – 14:00
Pokazy projektów studenckich zrealizowanych w ramach kół naukowych lub prac własnych.
Miejsca pokazów - Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
oraz budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki


22 marca 2019 – Warsztaty

09:00 – 14:00
Cykl dedykowanych kursów i szkoleń dla studentów Wydziału prowadzonych przez przedstawicieli firm branżowych z regionu.